การประกวดกระทง 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครนนทบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีการประกวดกระทงดอกไม้สด และกระทงใหญ่ ซึ่งในปีนี้มีทีมที่สนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
โดยผลการตัดสิน มีดังนี้
-กระทงดอกไม้สด
ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ (ทีม1)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลายบาง (วัดสุนทรธรรมิการาม)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลายบาง (วัดสุนทรธรรมิการาม ทีม1)

ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ ทีมบุหงา

-กระทงใหญ่
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้มถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ โรเงรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ