สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หมวดหมู่: สำนักปลัดเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศ […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3 25 เมษายน 2561 เ […] ...อ่านต่อ

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561 24 เมษายน 2561 เวลา 06.30 นาฬ […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ณ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ศูนย์นัน […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศ […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมหลักสูตร การบริการด้วยใจ “Service mind”

โครงการอบรมหลักสูตร การบริการด้วยใจ “Service mind”

เวลา 08.00-17.00 น. โครงการอบรมหลักสูตร การบริการด้วยใจ […] ...อ่านต่อ

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ  รุ่นที่ 2”

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 2”

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 2R […] ...อ่านต่อ

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 1”

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 1”

หลักสูตร “การจัดการเหตุด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 1R […] ...อ่านต่อ

หลักสูตร “กลยุทธ์การปฏิบัติงานในระบบใหม่ด้านบุคคล”

หลักสูตร “กลยุทธ์การปฏิบัติงานในระบบใหม่ด้านบุคคล”

หลักสูตร “กลยุทธ์การปฏิบัติงานในระบบใหม่ด้านบุคคล […] ...อ่านต่อ

หลักสูตร “ผู้ดำเนินรายการและผู้นำเที่ยวงาน 9 วัด”

หลักสูตร “ผู้ดำเนินรายการและผู้นำเที่ยวงาน 9 วัด”

หลักสูตร “ผู้ดำเนินรายการและผู้นำเที่ยวงาน 9 วัด& […] ...อ่านต่อ

หลักสูตร “5 G กับบริบทการพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่”

หลักสูตร “5 G กับบริบทการพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่”

หลักสูตร “5 G กับบริบทการพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่ […] ...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล

โครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล

โครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น   […] ...อ่านต่อ

โครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

โครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือโ […] ...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue