สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หมวดหมู่: สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม Big Cleaning Day  ณ คลองท่าทราย 

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ คลองท่าทราย 

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด […] ...อ่านต่อ

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจ […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจ […] ...อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อ […] ...อ่านต่อ

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก วั […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

 กิจกรรม ” Big Cleaning Day” วันที่ 21 กรกฎ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day” วันที่ 17 กรกฎา […] ...อ่านต่อ

โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น

โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น

 โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น วันที่ 13 กรกฎ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7)

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7)

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7) […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เ […] ...อ่านต่อ

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 5 มิถุนายน 25 […] ...อ่านต่อ

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบา […] ...อ่านต่อ

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ตำบลบางเขน

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ตำบลบางเขน

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน วันที่ 31 มีนาคม 256 […] ...อ่านต่อ

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 วั […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย วันที […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561 […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 25 […] ...อ่านต่อ

อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ

อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ ณ […] ...อ่านต่อ

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

เวลา 09.00 นาฬิกา โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ […] ...อ่านต่อ

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพด […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นท […] ...อ่านต่อ

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นท […] ...อ่านต่อ

การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เวลา 14.00 นาฬิกา การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 4

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 4

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 3

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 3

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 2

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 2

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา กิจกรรม “Big Clea […] ...อ่านต่อ

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เวลา 08.30 – 16 […] ...อ่านต่อ

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 แห่ง

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 แห่ง

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เวลา 08.00 – 16.30 น. กิจกรรมวันเด็ก ณ สำนักงานเท […] ...อ่านต่อ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

13 พ.ย. 59 เวลา 17.00 – 23.00 น. ประกวดหนูน้อยนพม […] ...อ่านต่อ

ประกวด อสม.ดีเด่น

ประกวด อสม.ดีเด่น

17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกวด อสม.ดีเด่ […] ...อ่านต่อ

โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ (เขียวสดลดมลพิษ, พิชิตพลังงาน)

โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ (เขียวสดลดมลพิษ, พิชิตพลังงาน)

โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ (เขียวสดลดมลพิษ, พิชิตพลังงาน) เ […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ, […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียน)

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียน)

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ (โ […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกาย

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกาย

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกำลังกาย เวลา 08.30 &# […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม อสม.ร่วมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คนนนท์สุขภาพดี

กิจกรรม อสม.ร่วมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คนนนท์สุขภาพดี

กิจกรรม อสม.ร่วมใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คนนนท์สุขภา […] ...อ่านต่อ

โครงการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

โครงการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

โครงการณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ เวลา 08 […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์  (โรงเรียน)

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียน)

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ (โ […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ

โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามปัญหามลพิษทางน้ำ เ […] ...อ่านต่อ

โครงการคู่หูดูแลสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โครงการคู่หูดูแลสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โครงการคู่หูดูแลสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ อบรม […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องป […] ...อ่านต่อ

อบรมเตาประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

อบรมเตาประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

การอบรม  เรื่อง “เตาประหยัดพลังงาน”  ลดโลกร […] ...อ่านต่อ

พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

การจัดงานพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด  รสชาติอร่อ […] ...อ่านต่อ

พิธิเปิดการอบรมค่ายบำบัดยาเสพติด

พิธิเปิดการอบรมค่ายบำบัดยาเสพติด

พิธิเปิดการอบรมค่ายบำบัดยาเสพติด  ณ  กองน้ำมันเชื้อเพลิ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม “Big  Cleaning  Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  กิจกรรม  “Big Cleani […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี […] ...อ่านต่อ

อบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน

อบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน จำนวน 1,000 คน ณ ห้อ […] ...อ่านต่อ

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

กิจกรรมโครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่   ณ  ศูนย์ […] ...อ่านต่อ

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558  รุ่นที่ 2

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558  รุ่นที่ 2 […] ...อ่านต่อ

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558  รุ่นที่ 1 […] ...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue