สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หมวดหมู่: สำนักการศึกษา

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ณ สำนักงานเขวงท่าทราย

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ณ สำนักงานเขวงท่าทราย

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 25 […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม Coding)

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม Coding)

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 วั […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 6 &# […] ...อ่านต่อ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 29 – 30 […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 2 […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 1 […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 26 – 27 เมษายน 2561 […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 เมษายน 256 […] ...อ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 – 3 เมษา […] ...อ่านต่อ

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค

กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค

เวลา 09.00 นาฬิกา กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค ณ ห้องประชุม […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

เวลา 09.00 นาฬิกา โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ปร […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง ณ ห้องประชุม […] ...อ่านต่อ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ร […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดงานวันครู

โครงการจัดงานวันครู

เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา  โครงการจัดงานวันครู ณ […] ...อ่านต่อ

กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

23 ส.ค.59 กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจ […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั […] ...อ่านต่อ

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล ปี 2559

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล ปี 2559

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล ปี 2559 […] ...อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

โครงการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เวลา 09.00 น. ณ […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคา […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  ณ มหาวิทยาลัยราช […] ...อ่านต่อ

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล ณ ศูนย์ […] ...อ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กและปฐมวัย

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กและปฐมวัย

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย “ […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น […] ...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue