สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หมวดหมู่: กองสวัสดิการสังคม

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี วั […] ...อ่านต่อ

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น วันท […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 31 พฤษภาคม – […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน วันที่ 24 กรกฎาคม 2 […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2) 30 มิถุนายน […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5) 21 – […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) 16 – 1 […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4) 6 – […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3) 1 – […] ...อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 31 พฤษภาค […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2) 26-28 พฤษภ […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว 23 – […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1) 19-21 พฤษภ […] ...อ่านต่อ

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2) 27-28 เมษายน […] ...อ่านต่อ

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1) 21-22 เมษายน […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 มี […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ […] ...อ่านต่อ

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร […] ...อ่านต่อ

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 วัน […] ...อ่านต่อ

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมา […] ...อ่านต่อ

พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

เวลา 07.00-12.00 นาฬิกา พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญ […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2  ณ ธนู ริเวอร์ […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ธนู ริเวอร์ร […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ […] ...อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรีย […] ...อ่านต่อ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึ […] ...อ่านต่อ

โครงการประชุมประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมประชาคมอาเซียน

เวลา 08.30-16.30 น. โครงการประชุมประชาคมอาเซียน ณ ห้องป […] ...อ่านต่อ

โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

09.00-12.00 น. โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมสวนบวก […] ...อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เวลา 09.0 […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี

โครงการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรี เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 จ […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  ณ  ห้อง […] ...อ่านต่อ

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น  ณ   […] ...อ่านต่อ

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ณ  ห้องประ […] ...อ่านต่อ

พบปะเยี่ยมเยือนผู้ถือศีลเดือนรอมฎอน

พบปะเยี่ยมเยือนผู้ถือศีลเดือนรอมฎอน

โครงการพบปะเยี่ยมเยือนผู้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน มัสยิดในเข […] ...อ่านต่อ

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue