รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๕๙