สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หมวดหมู่:

กิจกรรม Big Cleaning Day  ณ คลองท่าทราย 

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ คลองท่าทราย 

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด […] ...อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรี วั […] ...อ่านต่อ

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น และโครงการประกวดชุมชนดีเด่น วันท […] ...อ่านต่อ

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ณ สำนักงานเขวงท่าทราย

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ณ สำนักงานเขวงท่าทราย

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 25 […] ...อ่านต่อ

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2562

มอบรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจ […] ...อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน

พิธีปิดโครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน

พิธีปิดโครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน วันที่ 20 […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานเทศบาลนครนนทบุรี ประจ […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 31 พฤษภาคม – […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม Coding)

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม Coding)

กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อบรม […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ […] ...อ่านต่อ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนน […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน วันที่ 24 กรกฎาคม 2 […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 วั […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 6 &# […] ...อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อ […] ...อ่านต่อ

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก

โครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอดจากต้อกระจก วั […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

 กิจกรรม ” Big Cleaning Day” วันที่ 21 กรกฎ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day”

กิจกรรม ” Big Cleaning Day” วันที่ 17 กรกฎา […] ...อ่านต่อ

โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น

โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น

 โครงการอุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น วันที่ 13 กรกฎ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7)

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7)

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 7) […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง

กิจกรรมนครนนท์สูงวัย หัวใจแกร่ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เ […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ 20 กรกฎาคม 2561 […] ...อ่านต่อ

โครงการฟุตบอลนครนนท์คัพ

โครงการฟุตบอลนครนนท์คัพ

โครงการฟุตบอลนครนนท์คัพ 17 – 25 กรกฎาคม 2561 เวลา […] ...อ่านต่อ

โครงการฟุตซอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิพ

โครงการฟุตซอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิพ

โครงการฟุตซอลนครนนท์แชมป์เปี้ยนชิพ 17 – 21 กรกฎาค […] ...อ่านต่อ

โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการค่ายพุทธศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ. 2561 […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 2) 30 มิถุนายน […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 5) 21 – […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1)

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น (รุ่นที่ 1) 16 – 1 […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 4) 6 – […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 3) 1 – […] ...อ่านต่อ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 29 – 30 […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 2 […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 1 […] ...อ่านต่อ

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

อบรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 5 มิถุนายน 25 […] ...อ่านต่อ

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

อบรมผู้สัมผัสอาหาร โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบา […] ...อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 27 พ […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนในเขตเทศ […] ...อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 31 พฤษภาค […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 2) 26-28 พฤษภ […] ...อ่านต่อ

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 25 […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว 23 – […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน (รุ่นที่ 1) 19-21 พฤษภ […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3

พิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลนครนนทบุรี 3 25 เมษายน 2561 เ […] ...อ่านต่อ

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561

งานวันเทศบาล ปี พ.ศ. 2561 24 เมษายน 2561 เวลา 06.30 นาฬ […] ...อ่านต่อ

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 2) 27-28 เมษายน […] ...อ่านต่อ

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1)

โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคม (รุ่นที่ 1) 21-22 เมษายน […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 26 – 27 เมษายน 2561 […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 เมษายน 256 […] ...อ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 – 3 เมษา […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 21 […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 13 เมษายน […] ...อ่านต่อ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง   กำหนดสมัยประชุมสภาเท […] ...อ่านต่อ

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร

พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 26 มี […] ...อ่านต่อ

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ตำบลบางเขน

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ ตำบลบางเขน

โครงการการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน วันที่ 31 มีนาคม 256 […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ […] ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ […] ...อ่านต่อ

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี

อบรมคณะกรรมการและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร […] ...อ่านต่อ

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 วัน […] ...อ่านต่อ

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมศึกษาดูงานโครงการชุมชนคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 วั […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย วันที […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล วันที่ 27 มกรา […] ...อ่านต่อ

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (พิธีทำบุญตักบาตร) วันที […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2561 […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561 […] ...อ่านต่อ

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2561

อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี 25 […] ...อ่านต่อ

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจำปีงบประมา […] ...อ่านต่อ

อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ

อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา อบรมจิตอาสาผู้สูงอายุ ณ […] ...อ่านต่อ

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

เวลา 09.00 นาฬิกา โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ […] ...อ่านต่อ

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพด […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค

กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค

เวลา 09.00 นาฬิกา กิจกรรมแข่งขันครอสเวิร์ค ณ ห้องประชุม […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

เวลา 09.00 นาฬิกา โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ปร […] ...อ่านต่อ

พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

เวลา 07.00-12.00 นาฬิกา พิธีมอบโล่รางวัลให้ผู้ที่บำเพ็ญ […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง

กิจกรรมประมวลผลประกันคุณภาพการศึกษาภาคกลาง ณ ห้องประชุม […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี 2560

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี 2560

พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัพ ประจำปี 25 […] ...อ่านต่อ

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำน […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2  ณ ธนู ริเวอร์ […] ...อ่านต่อ

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ธนู ริเวอร์ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นท […] ...อ่านต่อ

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

การศึกษาดูงานตามโครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปี 2560 รุ่นท […] ...อ่านต่อ

การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เวลา 14.00 นาฬิกา การประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการรณร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 4

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 4

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 3

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 3

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 2

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 2

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1

กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ร […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย

เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลด […] ...อ่านต่อ

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

เวลา 06.00 – 19.00 นาฬิกา โครงการประเพณีวันสงกราน […] ...อ่านต่อ

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา กิจกรรม “Big Clea […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ บร […] ...อ่านต่อ

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

อบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เวลา 08.30 – 16 […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ […] ...อ่านต่อ

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 แห่ง

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 แห่ง

อบรมชุมชนต้นแบบการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 93 […] ...อ่านต่อ

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด) เวลา 06 […] ...อ่านต่อ

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด) เวลา 06 […] ...อ่านต่อ

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด)

โครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ไหว้พระ 9 วัด) เวลา 06 […] ...อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรีย […] ...อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

พิธีเปิดโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เวลา 06.00 นาฬิกา พิธีเปิดโครงการงานส่งเสริมการท่องเที่ […] ...อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เวลา 08.00 – 16.30 น. กิจกรรมวันเด็ก ณ สำนักงานเท […] ...อ่านต่อ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ร […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดงานวันครู

โครงการจัดงานวันครู

เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา  โครงการจัดงานวันครู ณ […] ...อ่านต่อ

โครงการงานประเพณีวันปีใหม่

โครงการงานประเพณีวันปีใหม่

31 ธ.ค. 59 – 1 ม.ค. 60 โครงการงานประเพณีวันปีใหม่ […] ...อ่านต่อ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

13 พ.ย. 59 เวลา 17.00 – 23.00 น. ประกวดหนูน้อยนพม […] ...อ่านต่อ

โครงการอุปสมบทหมู่

โครงการอุปสมบทหมู่

24 – 25 พ.ย. 59 เวลา 07.30-17.30 น. โครงการอุปสมบ […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน

โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน

18 พ.ย. 59 เวลา 08.00 – 14.30 น. โครงการแข่งขันเร […] ...อ่านต่อ

ประกวด อสม.ดีเด่น

ประกวด อสม.ดีเด่น

17 พ.ย. 59 เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกวด อสม.ดีเด่ […] ...อ่านต่อ

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลน […] ...อ่านต่อ

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

15 ก.ย.59 เวลา 10.00 น. โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ […] ...อ่านต่อ

กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

23 ส.ค.59 กีฬานักเรียนเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 30 ประจ […] ...อ่านต่อ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท […] ...อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั […] ...อ่านต่อ

พิธีแห่เทียนพรรษา

พิธีแห่เทียนพรรษา

พิธีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ...อ่านต่อ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้ […] ...อ่านต่อ

พิธีแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

พิธีแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

พิธีแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณท […] ...อ่านต่อ

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์

โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านโหราศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึ […] ...อ่านต่อ

โครงการประชุมประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมประชาคมอาเซียน

เวลา 08.30-16.30 น. โครงการประชุมประชาคมอาเซียน ณ ห้องป […] ...อ่านต่อ