สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การเผาเครื่องปั้นดินเผา

23
123

          ลักษณะเตาเผาทรงประทุนขนาดใหญ่ ซึ่งจะเผาพร้อมกันครั้งละมากๆ โดยเรียงเครื่องปั้นจากท้ายเตาออกมา วางชิ้นใหญ่ไว้ชั้นล่าง ตั้งหงายเอาปากขึ้น ชั้นที่สองวางชิ้นขนาดเดียวกันคว่ำซ้อนเอียงให้บ่าชนกัน แล้ววางคว่ำซ้อนคร่อมอีกชั้น เป็น 3 ชั้น ส่วนเครื่องปั้นขนาดเล็กจัดวางตามซอกมุมเป็นลิ่มช่วยยึดไม่ให้เครื่องปั้นเคลื่อน และวางซ้อนขึ้นไปจนถึงเพดานเตา สำหรับด้านหน้าเตาที่ใกล้กับช่องใส่ไฟต้องใช้ครกชำรุดมาวางเรียงปิดตลอดแนว เพราะเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนสูง ซึ่งเครื่องปั้นจะเสียหายได้ง่าย การเผาเริ่มจากไฟอ่อนๆ สุมไปก่อน 7 – 8 วัน แล้วค่อยๆ เพิ่มความร้อน ระหว่างเผาต้องคอยใส่ฟืนตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับความร้อน รวมเวลาเผา 20 – 25 วัน และปล่อยทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อให้เตาเย็นลง จึงเปิดเตานำเครื่องปั้นออก

Element

Become a Member


Continue