สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา

1. แป้น ทำจากไม้ ตรงกลางด้านล่างมีรูกลมสำหรับสวมกับหลัก การตั้งแป้นจะต้องขุดดินเป็นหลุม ปักหลักไว้กลางหลุมให้แน่น เมื่อนำแป้นมาวางและจะหมุนได้ดีไม่ส่ายคลอน

2. กระดานรองปั้น ใช้ในการปั้นเครื่องปั้นขนดใหญ่ เมื่อจะใช้ต้องโรยทรายละเอียด เพื่อกันไม่ให้เครื่องปั้นติดกระดาน

3. ไม้วง ใช้ขูดแต่งผิวเครื่องปั้นภายนอก

4. ฝาหอยกาบ ใช้ขูดแต่งผนังด้านใน

5. หินขัด ใช้ขัดแต่งผิวชั้นสุดท้าย

6. สะบ้า ใช้ขัดแต่งผิวเครื่องปั้น

7. หินดุ ใช้ตีดินด้านในส่วนก้นของเครื่องปั้นให้แน่นและเรียบ

8. กะลา ใช้เกลาเครื่องปั้นขนาดใหญ่ให้มีผิวเรียบ

9. แม่พิมพ์ลาย ทำจากหนามไม้ทองหลางป่า หรือทองหลางหนาม ซึ่งมีเนื้ออ่อนไม่มีเสี้ยนแกะลายได้ง่ายและคมชัด ไม่ดูดดินเมื่อกดประทับบนเครื่องปั้น

10. ไม้สลักลาย ทำด้วยเปลือกหรือผิวไม้ไผ่ แต่งปลายให้คมเหมือนปลายมีด

11. มีดสลักลาย ใช้ตัดดินหรือฉลุลายโปร่ง

Element

Become a Member


Continue