สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เครื่องปั้นเดินเผาบ้านบางตะนาวศรี (บ้านหม้อ)

เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี (บ้านหม้อ) 

          สันนิษฐานว่าเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากตะนาวศรี ตั้งอยู่ชุมชนวัดนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตคือ หม้อข้าวหม้อแกงใช้สำหรับหุงข้าว ต้มยา มีหลายขนาด หม้อที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า หม้อกระดี่ ใช้สำหรับต้มแกงเพื่อเลี้ยงคนจำนวนมาก กะทะ กาน้ำ จานขนมครก

เครื่องปั้นดินเผาของบ้านบางตะนาวศรี  ได้แก่

1. หม้อข้าว สำหรับหุงข้าว ต้มยา มีก้นป่อง คอคอด และปากผาย เพื่อสะดวกสำหรับการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำ

2. หม้อทะนน ใช้ใส่น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าว สมัยก่อนชาวมอญใช้ใส่ข้าวแช่ถวายพระสงฆ์ในเทศกาลสงกรานต์

3. หม้อเกลือ ใช้ใส่เกลือ สมัยก่อนใช้หม้อเกลือแทนลูกประคบสำหรับสตรีที่อยู่ไฟหลังคลอดบุตร ปัจจุบันใช้ใส่ลูกประคบในร้านสปา

4. กะทะ กะทะของบ้านบางตะนาวศรี คือหม้อที่มีหูจับใช้สำหรับต้มแกง ปัจจุบันใช้เป็นหม้อจิ้มจุ่ม

5. กาน้ำ กาน้ำดินเผาของบ้านบางตะนาวศรี มีรูปทรงเหมือนหม้อข้าว เพิ่มพวยกาและหูหิ้ว

6. หม้อขนมปลากริมไข่เต่า

7. จานขนมครก

tanons
37
24_NonMuseum

Element

Become a Member


Continue