สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด (บ้านโอ่งอ่าง)

          สันนิษฐานว่าเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากหงสาวดีและเมาะละแหม่ง เกาะเกร็ดตั้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอปากเกร็ด เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตคือ โอ่ง อ่าง ครก ซึ่งเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และกระปุก ทำขึ้นสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องใช้อื่นๆ เช่น ชุดข้าวแช่ โทนดินเผา รำมะนา บาตรใส่น้ำมนต์ แจกันดอกไม้ กระปุกออมสิน นอกจากนี้ยังมีการทำหม้อน้ำลายวิจิตร ถือเป็นงานศิลปะชั้นสูง ใช้เป็นเครื่องบรรณาการในโอกาสสำคัญ

เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ด ได้แก่

1. เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ครกตำหมาก ครกขนาดต่าง ๆ

2. เครื่องบรรจุภัณฑ์ เช่น ประปุกแบบต่าง ๆ ใช้สำหรับบรรจุอาหารเพื่อเก็บรักษา

3. เครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ชุดข้าวแช่ โทนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด รำมะนา บาตรใส่น้ำมนต์ แจกันดอกไม้ กระปุกออมสินรูปสัตว์ต่างๆ

เครื่องบรรณาการ

          หม้อน้ำลายวิจิตร   เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบมอญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด เดิมเป็นเครื่องใช้ในราชสำนักมอญ ทำขึ้นเพื่อถวายพระหรือเป็นเครื่องบรรณาการสำหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยมีการตกแต่งลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง มีหลายทรง เช่น ทรงสูง ทรงเนิ่น ทรงก้นกลมคอสูง ทรงก้นกลมคอสั้น ทรงตลก ทรงก้นตัด

Element

Become a Member


Continue