สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพเทพนมยืนแท่น จิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาท

          ภาพเทพนมยืนแท่น บนผนังด้านข้างภายในอุโบสถวัดปราสาท เป็ฯภาพเทวดายืนประนมมือหันหน้าสู่พระประธานแสดงการสักการะ โดยมีข้างละ 4 องค์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องแบ่งผนังออกเป็นข้างละ 5 ช่อง พื้นที่ระหว่างภาพเทพนมเหล่านี้เขียนภาพทศชาติชาดกซึ่งในปัจจุบันลบเลือนไปมากแล้ว

          ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังวัดปราสาทเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย สกุลช่างนนทบุรี ที่แสดงฝีมือช่างเขียนชั้นครู ไม่มีการร่างภาพ ใช้พู่กันปาดออกลายทีเดียว ใช้สีแดงและขาวเป็นหลักตามแบบแผนของจิตรกรรมฝาผนังในสมัยนั้น การใช้สีวรรณะอ่อนนี้เป็นการช่วยให้ภายในอุโบสถดูสว่างขึ้น เนื่องจากอุโบสถวัดนี้เป็นแบบมหาอุด ไม่มีหน้าต่างและประตูด้านหลัง

ภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์บางโอ

          ภาพปริศนาธรรมในอุโบสถวัดโพธิ์บางโอ อยู่บนผนังด้านข้าง ระหว่างช่องหน้าต่าง เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ครั้งรัชกาลที่ 3 มีเอกลักษณ์ตรงเรื่องราวที่เขียนแตกต่างไปจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอื่นในยุคเดียวกันซึ่งนิยมเขียนเรื่องพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก

          ภาพนี้มีชายตนหนึ่งกำลังวิ่งหนีชายถืออาวุธ 5 คน ที่วิ่งตามมา ใต้ภาพแต่ละคนมีคำกำกับว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ส่วนเบื้องหน้าชายที่กำลังวิ่งหนีมีพระภิกษุกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนา รวมแล้วภาพนี้แสดงถึงความโหดร้ายของขันธ์ 5 ที่เหมือนโจรคอยไล่ทำร้ายให้เกิดทุกข์ ผู้ฉลาดจะหลุดพ้นจากทุกข์นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา แสวงหาสัจธรรม

Element

Become a Member


Continue