สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพธุดงควัตร  จิตรกรรมฝาผนังวัดปรมัยยิกาวาส

          ภาพธุดงควัตร ในพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสอยู่บนผนังด้านข้าง ระหว่างช่องหน้าต่างแสดงกิจที่พระธุดงค์ควรปฏิบัติ เป็นฝีพระหัตถ์หม่อมเจ้าพระวิช  ชุมสาย (ท่านต๋ง) จิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่ 5   มีลักษณะการเขียนภาพตามหลักทัศนียวิทยา และเน้นแสงเงาแบบสกุลช่างขวัวอินโข่ง ที่ได้รับอิทธิพลจิตรกรรมตะวันตก

          ในภาพธุดงควัตรประการที่สิบเอ็ด (โสสานิกังคธุดงค์) คือถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร มีภาพพระภิกษุกำลังสมาทานพิจารณาปลงอสุภกรรมฐาน (ปลงผ้าห่อศพ) ในป่าช้า มีชาวบ้านที่กำลังเศร้าโศกกับความพลัดพราก องค์ประกอบในภาพ ทั้งหมู่บ้าน ตึกแบบฝรั่ง ชาวจีนในศาลา เรือใบและท่าเรือ ล้วนแสดงสิ่งที่มีอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5

ภาพแม่พระธรณีบีบมวยผม จิตรกรรมฝาผนังวัดชมภูเวก

             บนผนังด้านหน้าพระประธานภายในอุโบสถวัดชมภูเวก ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ด้วยเส้นโค้งที่สอดรับกันได้จังหวะทำให้เกิดรูปทรงที่อ่อนช้อยสวยงามสมบูรณ์แบบ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างชาวมอญเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นรูปแบบช่างนนทบุรี

          ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ แสดงเหตุการณ์ขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะตรัสรู้ มีพญามารยกพลมาขัดขวางพระพุทธองค์ทรงเรียกแม่พระธรณีมาเป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ แม่พระธรณีจึงปรากฏขึ้น และบีบมวยผมซึ่งเต็มไปด้วนน้ำทักษิโณทกที่พระมหาบุรุษทรงกรวดลงธรณีทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญบารมี น้ำทักษิโณทกได้ไหลท่วมไพร่พลพญามารจนอันตธานไป

Element

Become a Member


Continue