สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี (จำลอง)

          พระนนทมุนินท์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกตุมาลา 65 นิ้ว พระศาสนโสภณ (อ่อน) เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี ประดิษฐาน ณ มุขเด็จด้านทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดปรมัยยิกาวาส จากนั้นจึงมีประเพณีของจังหวัดนนทบุรีสืบมาว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมกับจัดพิธีนมัสการพระนนทมุนินท์ที่วัดปรมัยยิกาวาส

Element

Become a Member


Continue