สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หุ่นกระบอก พระลักษมณ์ คณะหุ่นคุณรัตน์

          หุ่นกระบอกคณะหุ่นคุณรัตน์ของจังหวัดนนทบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยนายวัชรพงศ์(ศิริรัตน์) ปานเสนชุติพันธุ์ ซึ่งฝึกวิชาเชิดหุ่นมาจากคุณยายอาบ แก้วอ่อน แห่งคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ที่โด่งดังของจังหวัดสมุทรสงคราม และได้สร้างหุ่นขึ้นเองอย่างประณีตบรรจงตามแบบงานช่างโบราณ ตัวหุ่นทำจากกระบอกไม้ไผ่ สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ปักเลื่อมลายวิจิตร ภายในมีไม้ไผ่เหลาเสียบต่อกับมือสำหรับจับเชิด หัวหุ่นแกะด้วยไม้ เขียนหน้าตาและทำเครื่องประดับอย่างหัวโขน

          คณะหุ่นคุณรัตน์ได้สร้างหุ่นกระบอกขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายที่จะสร้างให้ได้ 300 ตัว สำหรับการแสดง 15 เรื่อง อาทิ รามเกียรติ์ พระอภัยมณี พระรถเมรี พระสุธนมโนห์รา และขุนช้างขุนแผน โดยมีการสร้างฉากขนาดใหญ่ และสร้างองค์ประกอบในการแสดงแต่ละเรื่องอย่างงดงาม

Element

Become a Member


Continue