สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หุ่นละครเล็ก หนุมาน คณะสาครนาฎศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร

          หุ่นละครเล็ก กำเนิดขึ้นครั้งแรกจากการประดิษฐ์ของครูแกร ศัพทวนิช เมื่อราว พ.ศ. 2444   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงตั้งชื่อให้ว่า “ละครเล็ก” ต่อมาหลังจากครูแกร สิ้นชีวิตลง การแสดงหุ่นละครเล็กก็เลิกแสดงไปเกือบ 50 ปี จนกระทั่งครูสาคร ยังเขียวสด (โจหลุยส์) ได้ฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยตั้งคณะหุ่นละครเล็ก “สาครนาฏศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร” ขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี และจัดสร้างหุ่นขึ้นมาใหม่ตามแบบอย่างของหุ่นของครูแกร ลักษณะของหุ่นละครเล็ก มีรูปแบบเช่นเดียวกับหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ แต่ย่อสัดส่วนให้เล็กลง โดยมีแขนขาเช่นเดียวกับตัวคน มีกลไกภายในสำหรับบังคับให้ส่วนต่างๆ ของหุ่นให้เคลื่อนไหวได้เหมือนคน โดยใช้ผู้เชิด 3 คน ต่อหุ่น 1 ตัว แสดงเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลัก เครื่องแต่งกายของหุ่นทำขึ้นอย่างสวยงามวิจิตรแบบเครื่องโขนละคร

Element

Become a Member


Continue