สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

หนังใหญ่ ทศกัณฐ์นั่งเมือง ครูวีระ  มีเหมือน

             ครูวีระ มีเหมือน ผู้ทำตัวหนังใหญ่รายเดียวของจังหวัดนนทบุรี เริ่มทำตัวหนังใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2520 โดยเรียนรู้ศิลปะการแกะสลักหนังใหญ่จากครูสง่า ศะศิวนิช ครูสงวน รักมิตร และ ม.ร.ว.จรูญสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ จนภายหลังได้วิชาหนังใหญ่มาทั้งหมดตั้งแต่การทำตัวหนัง การเชิด การพากย์ รวมทั้งได้รับสืบทอดพิธีไหว้ครอบครูหนังใหญ่อีกด้วย ตัวหนังใหญ่ทำจากหนังวัวหรือหนังควาย ตากแดดให้แห้ง นำมาฉลุลวดลายและลงสีเป็นภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์โดยแบ่งประเภทตามอากัปกิริยา เช่น หนังเมือง เป็นรูปตัวละครนั่งอยู่ในปราสาทราชวัง หนังคเณจร เป็นรูปตัวละครเดิน หนังจับ เป็นรูปตัวละครรบกัน หนังง่า เป็นรูปตัวละครแผลงศร เป็นต้น ในการแสดงหนังใหญ่ ผู้เชิดตัวหนังจะเชิดอยู่หน้าจอและแสดงลีลาการเชิดไปด้วย

Element

Become a Member


Continue