สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ครูสาคร  ยังเขียวสด (โจหลุยส์) พ.ศ. 2465 – 2550

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) พ.ศ. 2539

          ครูสาคร ยังเขียวสด หรือ โจหลุยส์ เป็นบุตรของคนเชิดหุ่นละครเล็กคณะครูแกร เกิดในเรือละคร ขณะครอบครัวเดินทางมาแสดงหุ่นละครเล็กที่จังหวัดนนทบุรี เริ่มฝึกหัดละครตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นได้เล่นลิเกกับบิดาจนเชี่ยวชาญในทางนาฏศิลป์ ต่อมาได้รับมอบหุ่นละครเล็กของครูแกรเนื่องจากทายาทครูแกรเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้

          พ.ศ. 2528 ครูสาครได้เริ่มทำหุ่นละครเล็กขึ้นใหม่ และเปิดการแสดงครั้งแรกในนาม “หุ่นละครเล็กคณะสาคร นาฏศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร” นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กหลังจากห่างหายไปเกือบ 50 ปี โดยท่านได้พัฒนาหุ่นละครเล็กให้เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนคล้ายคนจริง พัฒนาลีลาของผู้เชิด รวมทั้งดัดแปลงบทละครให้สนุกสนาน ทำให้หุ่นละครเล็กกลับมามีชื่อเสียง จนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายและท่านได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) เมื่อ พ.ศ. 2539

          ครูสาครได้ก่อตั้ง “โจหลุยส์เธียเตอร์” เป็นโรงละครถาวรสำหรับแสดงหุ่นละครเล็กขึ้นเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2542 แต่ต่อมาถูกไฟไหม้จึงได้ย้ายไปตั้งที่สวนลุมไนท์บาร์ซาร์มาจนถึงปัจจุบัน

Element

Become a Member


Continue