สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

การแข่งขันกีฬาชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2560

ประเพณีทำบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา     ประจำปี  2560

ดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี  2560

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประจำปี 2560

อุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี  2559

ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง(เจ้าภาพ) ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558

Element

Become a Member


Continue