สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม


กิจกรรมล่าสุดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี […] ...อ่านต่อ

อบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน

อบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน

กิจกรรมอบรมกลุ่มออกกำลังกายในชุมชน จำนวน 1,000 คน ณ ห้อ […] ...อ่านต่อ

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

โครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่

กิจกรรมโครงการหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่   ณ  ศูนย์ […] ...อ่านต่อ

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคา […] ...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  ณ มหาวิทยาลัยราช […] ...อ่านต่อ

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล

โครงการเข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษาของเทศบาล ณ ศูนย์ […] ...อ่านต่อ

การประกวดรถเทียนพรรษาและการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา

การประกวดรถเทียนพรรษาและการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษา

การประกวดรถเทียนพรรษาและการเคลื่อนขบวนแห่จากท่าน้ำนนทบุ […] ...อ่านต่อ

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558  รุ่นที่ 2

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2

อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2558  รุ่นที่ 2 […] ...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue