ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 6 ชุด (พร้อมติดตั้ง) กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 6 ชุด (พร้อมติดตั้ง) กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 39.62 Kb