ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน (Protein Analyzer) โดยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)) จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน (Protein Analyzer) โดยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)) จำนวน 1 ชุด (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170.04 Kb