ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ รักษาความปลอดภัยร่วมจิตจำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเอกสารแนบ 1.20 Mb