ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพยานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสถานที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 25,000,000 บาท

*ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,620,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 826.55 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา01100462 170.70 Kb