ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท

*ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทกิ่งแก้ว การ์เด้น จำกัด

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม 507.59 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 170.80 Kb