เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ใหม่ประจำปี 2562

LOGONON

 

เทศบาลนครนนทบุรี รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. (วันและเวลาราชการ)

ลงทะเบียนเบี้ยความพิการเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. (วันและเวลาราชการ)

ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 และสำนักงานแขวงท่าทราย ชั้น 1

>>>หลักฐานการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เกิดก่อน 2 กันยายน 2503)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
    ** ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

>>>หลักฐานการลงทะเบียนคนพิการ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
    ** ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

โดยผู้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 5 ตำบล ได้แก่ ต.สวนใหญ่ ต.บางเขน ต.ตลาดขวัญ ต.ท่าทราย และ ต.บางกระสอ และมีสัญชาติไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 2134

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *