ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดประกาศ

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรี ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  จำนวน  1  อัตรา

****รายละเอียดประกาศ****

*****ภาคผนวก*****

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *