ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *