ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดประกาศ

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   และสำนักการศึกษา  โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  10  มกราคม  2562 แต่เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการขออนุมัติจ้างซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ของพนักงานจ้าง  รอบปีงบประมาณ2561  –  2563  จำนวน  72  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  11  –  31  มกราคม  2562  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา  13.00  –  16.30  นาฬิกา  (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  สำนักปลัดเทศบาล  ชั้น  3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  อาคาร  2  (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

******รายละเอียดเพิ่มเติม*********

******ใบสมัคร*******

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *