“นครนนท์ห่วงใย ความปลอดภัยของพนักงาน”

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน จำนวน 400 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่มีปริมาณมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเวลานี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่จัดเก็บมูลฝอย เจ้าหน้าที่ลอกท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามจากส่วนงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เป็นต้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกวันละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการที่ต้องเผชิญกับฝุ่นละอองได้
ทั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรองต่างๆ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเผาขยะ เผาหญ้า เผาเศษใบไม้กิ่งไม้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นควัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่นละอองอีกด้วย