การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561

รายละเอียดกิจกรรม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพายและเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี
สำหรับพิธีเปิดและปิดอย่างเป็นทางการ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธานในการจัดงานร่วมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 มีดังนี้                                                                                                    ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ได้แก่ ทีมเทพธรรมรัตน์A
ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ได้แก่ ทีมธิดาจันทร์เจ้า                                                                                                                                                                                                                          1. เรือยาวใหญ่ประเภท 55 ฝีพาย ก.1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ รุ่งสุริยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ 3BB หนุ่มเมืองนนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เพชรพิมาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สิงห์ปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจ้าแม่ประดู่ทอง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทพธรรมรัตน์A
2. เรือยาวเล็กประเภท 30 ฝีพาย ก.1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่ เทพพลบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่ คนสวยเมืองเพรช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ ศิษย์หลวงปู่เฒ่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เศรษฐีเรือทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ 3BB นครนนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ รุ่งสุริยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ข้าวหงษ์ทอง-อินฑณัฐ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธิดาจันทร์เจ้า
3. เรือยาวใหญ่ประเภท 55 ฝีพาย ก.2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ พระยาเตชิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ พรพระยาตาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวหงส์ทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ พรพระเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทพทักษิณ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนุ่มนครพนม                                                                                                                                                                              4. เรือยาวเล็กประเภท 30 ฝีพาย ก.2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่ สาวน้อยออกัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่ สิงห์หลังสวน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ เจ้าแม่เหลืองจันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เพชรดารงชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ สิงห์รณกฤต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมื่นวัยวรนาถ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผ่านสิบทิศ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เภตรารัตน์
5. เรือยาวเล็กประเภท 30 ฝีพาย หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ พลังศรัทธา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ พรพระพิรุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ พรเทพสิรินธร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 3BB สาวนครนนท์                                                                                                                                                                      6. เรือยาวใหญ่ประเภท 55 ฝีพาย มาราธอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 11 ได้แก่ รุ่งสุริยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 10 ได้แก่ พรพระยาตาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 ได้แก่ พระยาเตชิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 8 ได้แก่ 3BB หนุ่มเมืองนนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่ นางสาวหงส์ทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่ พรพระเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ เทพทักษิณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เพชรพิมาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ สิงห์ปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หนุ่มนครพนม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจ้าแม่ประดู่ทอง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทพธรรมรัตน์A                                                                                                                                                                            7. เรือยาวเล็กประเภท 30 ฝีพาย มาราธอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 15 ได้แก่ เทพพลบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 14 ได้แก่ ผ่านสิบทิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 13 ได้แก่ หมื่นวัยวรนาถ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 12 ได้แก่ สิงห์หลังสวน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 11 ได้แก่ สาวน้อยออกัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 10 ได้แก่ เจ้าแม่เหลืองจันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 ได้แก่ สิงห์รณกฤต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 8 ได้แก่ เพชรดารงชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 7 ได้แก่ คนสวยเมืองเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ได้แก่ ศิษย์หลวงปู่เฒ่า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ได้แก่ เภตรารัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ 3BB นครนนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ข้าวหงษ์ทอง-อินฑณัฐ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ รุ่งสุริยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เศรษฐีเรือทอง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธิดาจันทร์เจ้า